طعم شیرین وب (وب ، پورتال ، موبایل)
En
024-33745686
طعم شیرین وب
وب ، پورتال ، موبایل
اخبار آداک
اخبار فناوری
مقالات آموزشی
کتابخانه آداک
اخبار آداک - راه اندازی سامانه آنلاین دو فصلنامه علمی - پژوهشی کشاورزی بوم شناختی
راه اندازی سامانه آنلاین دو فصلنامه علمی - پژوهشی کشاورزی بوم شناختی

سامانه آنلاین دریافت مقالات دو فصلنامه علمی - پژوهشی کشاورزی بوم شناختی وابسته به  انجمن کشاورزی بوم شناختی توسط  سامانه مدیریت و داوری آنلاین آداک ژورنال راه اندازی شد.

با استفاده از این سامانه کلیه فرایندهای نشریه به صورت الکترونیکی و از طریق تارنمای نشریه انجام خواهد گرفت.

آدرس اینترنتی نشریه: http://jagroecology.ir

مشخصات اعضای هیات تحریریه:

تصویر پست الکترونیک مرتبه علمی/ دانشگاه رشته تخصصی سمت نام و نام خانوادگی ردیف
  h-liaghati@sbu.ac.ir دانشیار دانشگاه شهید بهشتی اقتصاد کشاورزی مدیر مسئول دکتر هومان لیاقتی 1
  zand@ppdri.ac.ir استاد مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی سردبیر دکتر اسکندر زند 2
  abtahi.b@gmail.com دانشیار دانشگاه شهید بهشتی بوم شناسی آبزیان عضو هیئت تحریریه دکتر بهروز ابطحی 3
 

kkhoshbakht@sbu.ac.ir

 

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی تنوع زیستی کشاورزی عضو هیئت تحریریه دکتر کورس خوشبخت 4
  rezvani@um.ac.ir استاد دانشگاه فردوسی مشهد اکولوژی گیاهان زراعی عضو هیئت تحریریه دکتر پرویز رضوانی مقدم 5
 

zand@ppdri.ac.ir

استاد مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی عضو هیئت تحریریه دکتر اسکندر زند 6
  afshin.soltani@gmail.com استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان فیزیولوژی گیاهان زراعی عضو هیئت تحریریه دکتر افشین سلطانی 7
  Dr.ismail_shahbazi@yahoo.com استاد دانشگاه شهید بهشتی ترویج و توسعه کشاورزی عضو هیئت تحریریه دکتر اسماعیل شهبازی 8
  h.tahmasbi@areo.ir استاد مؤسسه تحقیقات علوم دامی حشره شناسی کشاورزی عضو هیئت تحریریه دکتر غلامحسین طهماسبی 9
  asareh@spcri.ir استاد مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع بیوتکنولوژی عضو هیئت تحریریه دکتر محمدحسن عصاره 10
  mahdavi.a@sbu.ac.ir استادیار دانشگاه شهید بهشتی اکولوژی گیاهان زراعی عضو هیئت تحریریه دکتر عبدالمجید مهدوی دامغانی 11
  mhomaee@modares.ac.ir استاد دانشگاه تربیت مدرس خاکشناسی و مدل سازی عضو هیئت تحریریه دکتر مهدی همایی 12
 

deihim@sbu.ac.ir

 

استادیار دانشگاه شهید بهشتی مدل سازی سیستم های زراعی مدیر داخلی دکتر رضا دیهیم فرد 13

 

لینک مرتبط: مشاهده وب سایت دو فصلنامه علمی - پژوهشی کشاورزی بوم شناختی
منبع: گروه نرم افزاری آداک
تاریخ انتشار: 1394/02/05 - 11:37

آداک را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
کلیه حقوق این وب سایت برای گروه نرم افزاری آداک محفوظ است.
برو بالا
آمار